ΕΓΓΡΑΦΕΣ

                                                      Μέχρι 20/1/2019               Μετά τις 20/1/2019

 

Ιατροί ειδικευμένοι                                70,00 €                                    80,00 €

Ιατροί ειδικευόμενοι                              30,00 €                                    40,00 €

Άλλοι επιστήμονες                                 60,00 €                                    70,00 €

Τεχνολόγοι/Νοσηλευτές                       30,00 €                                    40,00 €

Φοιτητές-Μεταπτυχιακοί Φοιτητέςδωρεάν (χορηγείται μόνο το Συνοπτικό Πρόγραμμα, δεν χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης).

 

Η εγγραφή περιλαμβάνει: • την παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων • την τσάντα του Συνεδρίου με το συνεδριακό υλικό (Πρόγραμμα, Τόμος Περιλήψεων, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης) • την Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου • τη Δεξίωση μετά την Τελετή Έναρξης • τον καφέ στα διαλείμματα του Συνεδρίου.

 

Ειδική τιμή εγγραφής για τα μέλη της Ε.Μ.Ε.

Για τα μέλη της Ε.Μ.Ε. που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις ισχύει ειδική τιμή εγγραφής.

Συμμετοχή στο Συνέδριο και στα 3 Κλινικά Φροντιστήρια:

Ιατροί ειδικευμένοι:                               100,00 € (μέχρι 20/1/2019)

110,00  € (μετά τις 20/1/2019)

Ιατροί ειδικευόμενοι:                               60,00 € (μέχρι 20/1/2019)

70,00 € (μετά τις 20/1/2019)

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Θα διεξαχθούν 3 Κλινικά Φροντιστήρια. Θα χορηγηθούν Σημειώσεις, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Ποσόν συμμετοχής: 20,00 € ανά Φροντιστήριο.

Συμμετοχή και στα 3 Κλινικά Φροντιστήρια: 50,00 €

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

☛Ταχυδρομική επιταγή (να αναγράφεται οπωσδήποτε στην επιταγή το ονοματεπώνυμο και η ένδειξη «Για το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας»),

☛στα γραφεία της Γραμματείας (Ascent, Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα 115 28, καθημερινές 09:00-16:00).

☛τραπεζική κατάθεση AlphaBank(GR51 0140 1110 1110 0200 2001 262), δικαιούχος Ε.Μ.Ε.

 

Προσοχή! Στην περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο

του συμμετέχοντα στο Συνέδριο