ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Πέμπτη 21, Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Royal Olympic Hotel (Αθανασίου Διάκου 28-34, Αθήνα – Στάση Μετρό: Ακρόπολις).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:               Μέχρι 20/1/2019               Μετά τις 20/1/2019

 

Ιατροί ειδικευμένοι                                70,00 €                                     80,00 €

Ιατροί ειδικευόμενοι                              30,00 €                                     40,00 €

Άλλοι επιστήμονες                                 60,00 €                                     70,00 €

Τεχνολόγοι/Νοσηλευτές                      30,00 €                                     40,00 €

Φοιτητές-Μεταπτυχιακοί Φοιτητέςδωρεάν (χορηγείται μόνο το Συνοπτικό Πρόγραμμα, δεν χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης).

 

Η εγγραφή περιλαμβάνει: • την παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων • την τσάντα του Συνεδρίου με το συνεδριακό υλικό (Πρόγραμμα, Τόμος Περιλήψεων, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης) • την Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου • τη Δεξίωση μετά την Τελετή Έναρξης • τον καφέ στα διαλείμματα του Συνεδρίου.

 

Ειδική τιμή εγγραφής για τα μέλη της Ε.Μ.Ε.

Για τα μέλη της Ε.Μ.Ε. που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις ισχύει ειδική τιμή εγγραφής.

Συμμετοχή στο Συνέδριο και στα 3 Κλινικά Φροντιστήρια:

Ιατροί ειδικευμένοι:    100,00 € (μέχρι 20/1/2019)    110,00  € (μετά τις 20/1/2019)

Ιατροί ειδικευόμενοι:    60,00 € (μέχρι 20/1/2019)     70,00 € (μετά τις 20/1/2019)

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Θα διεξαχθούν 3 Κλινικά Φροντιστήρια. Θα χορηγηθούν Σημειώσεις, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Ποσόν συμμετοχής: 20,00 € ανά Φροντιστήριο.
Συμμετοχή και στα 3 Κλινικά Φροντιστήρια: 50,00 €

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
☛ Ταχυδρομική επιταγή (να αναγράφεται οπωσδήποτε στην επιταγή το ονοματεπώνυμο και η ένδειξη «Για το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας»),
☛ στα γραφεία της Γραμματείας (Ascent, Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα 115 28, καθημερινές 09:00-16:00).
☛ τραπεζική κατάθεση Alpha Bank (GR51 0140 1110 1110 0200 2001 262), δικαιούχος Ε.Μ.Ε.

Προσοχή! Στην περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα στο συνέδριο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Oι εργασίες που θα εγκριθούν από την επιστημονική επιτροπή θα παρουσιασθούν ως προφορικές ή ως αναρτημένες ανακοινώσεις και θα δημοσιευθούν στο «Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας», τόμος 63, τεύχος 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018. Το Δελτίο αναρτάται στο Διαδίκτυο, στους ιστότοπους της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας (http://www.hms.org.gr) και του SCOPUS(www.scopus.com).

* Με την υποβολή της εργασίας για κρίση γίνεται και η καταβολή της εγγραφής των συμμετεχόντων σε αυτήν.

ΒΡΑΒΕΙΟ: Θα απονεμηθούν το βραβείο «Γεώργιος Παπαευαγγέλου» και ένας έπαινος.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Το Συνέδριο και τα Κλινικά Φροντιστήρια θα χορηγήσουν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. Credits) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Θα λειτουργήσει έκθεση εταιρειών και θα παρουσιασθούν προϊόντα που ενδιαφέρουν όλους τους λειτουργούς υγείας.