Οργάνωση-Γραμματεία: http://www.ascentltd.gr

Μιχαλακοπούλου 29,  115 28 Αθήνα, Τηλ. 210-7213225, Fax: 210 7246180

e-mail: sioran@ascentltd.gr , internet: www.ascentltd.gr

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Νάντια Σιωρά, Παναγιώτης Γκολέμης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
K. Θέμελη-Διγαλάκη 2104592667
Γ. Βρυώνη 2107462129